công nhân phổ thông tại Biên Hòa – Công ty TNHH LONGWELL