Công ty A FIRST VINA cần tuyển gấp 50 lao động phổ thông thời vụ