Công ty cần tuyển 15 nhân viên nữ phục vụ, pha chế