CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI CẦN TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG