Công ty CP và TM Điện Quang tuyển công nhân ép nhựa