Công ty Điện tử MUTO tuyển nữ hành chánh , lắp ráp linh kiện điện tử