Công ty điện tử Tân Cang tuyển nhân viên nam, nữ từ 18 đến 50t