Công ty nệm giá kho cần tuyển gấp một nhân viên nữ bán hàng