Công ty Nestle KCN Biên Hòa 2 cần tuyển gấp 500 lao động nam nữ tuổi từ 18 đến 45