Công ty Ngô Gia tuyển liên tục Nam+Nữ đóng gói cafe tại KCN Biên Hòa 1