Công ty Nissin cần tuyển 50 nam làm việc tại Khu CN Long Đức