Công ty SHINPOONG tuyển gấp 10 lao động phổ thông nữa làm việc tại KCN Biên Hòa 2