Công ty TNHH ĐẠI PHÚC THỊNH tuyển 10 thợ nhôm , thợ nội thất