Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Hưng Thịnh  cần tuyển dụng Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng và Nhân Viên Giao Hàng