Công ty TomBow cần tuyển 30 Công Nhân Nữ làm trong KCN Amata Mở Rộng