CÔNG TY TƯ VẤN PHAN THANH HÀ CẦN TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Yêu cầu công việc: