Cửa hàng An Phát Lộc – CN Biên Hòa cần tuyển 01 NV Nam phụ bán hàng tại chợ Biên Hòa