Hiện đang cần 4 nhân viên kinh doanh làm toàn thời gian hoặc theo ca