lao động phổ thông biên hòa – Cty Tân Vĩnh Cữu ( TAVICO)