Mở rộng kế hoạch kinh doanh công ty TPT & HPF đang có nhu cầu tuyển dụng