Nhân viên bán hàng biên hòa –  Cửa hàng bách hóa Gia An