Nhân viên bán hàng Biên Hòa – trạm bánh mì long bình tân