Nhân viên chăm sóc khách hàng biên hòa – Phòng khám tư Biên Hòa