Nhân viên chăm sóc khách hàng biên hòa – Phòng khám vắc xin đồng nai