NHÂN VIÊN GIAO HÀNG – CÔNG TY TNHH VINA TRƯỜNG THỊNH