Nhân viên hành chính nhân sự biên hòa – Cty Nội Thất Gỗ Sồi Lâm Hoàng Phát