Nhân viên hệ thống chất lượng tại biên hòa – Cty TNHH Sơn Hà