Nhân viên kho Biên Hòa – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KAO MENG(VN)