Nhân viên kinh doanh biên hòa – Cty TNHH ĐT XD & BDS Long Thành