Nhân viên kinh doanh biên hòa – Cty TNHH Tài Tiến Phát