Nhân viên kinh doanh biên hòa – Cty TNHH Thương Mại Cự Hoa