Nhân viên marketing biên hòa – CTY CP DTPT NỤ CƯỜI VIỆT