Nhân viên marketing online – Cty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Việt Tinh