Phòng khám đa khoa cần tuyển dụng điều dưỡng hoặc y sỹ không cần kinh nghiệm