Shop giày 919 Phạm Văn Thuận cần tuyển 2 nhân viên fulltime