Tập đoàn thể thao Elipsport Cần tuyển NV bán hàng tại cửa hàng (dụng cụ thể thao)