Tuyển 10 nhân viên nữ phục vụ – Làm việc theo ca tại Biên Hòa