Tuyển 10 thợ nhôm xingfa, nhựa lõi thép, lắp đặt cửa cuốn.