Tuyển 5 nữ lao động phổ thông làm việc tại nhà máy sản xuất trứng cút ăn liền