Tuyển dụng 200 lao động phổ thông làm hành chánh , tăng ca