Tuyển gấp 100 lao động phổ thông lắp ráp linh kiện