Tuyển gấp 100 LĐPT làm việc tại Long Thành – Nhơn Trạch