Tuyển gấp 200 công nhân làm việc taị công ty điện tử MUTO (KCN Long Bình)