Tuyển gấp nhân viên bán hàng – Sablanca Thương hiệu giày và túi