Tuyển gấp nhân viên nam , nữ làm việc tại cửa hàng chi nhánh mới tại Biên Hòa