Tuyển lao động phổ thông nữ , làm chính thức và thời vụ