Tuyển lao động phổ thông tuổi từ 18 đến 45 tại KCN Hố Nai