Tuyển Nhân Viên Bán Hàng , Nhân viên đóng gói gần khu dân cư An bình