Tuyển nhân viên phục vụ tại Bít Tết & Lẩu 1 người ” Bò Corner “