Tuyển nữ bán hàng và nam giữ xe tại shop thời trang